இன்றைய சிந்தனை

உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்.

நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences