இன்றைய சிந்தனை

உயர்ந்தபட்ச சோதனைகளும், வாய்ப்புகளும் சேர்ந்து வருவதே திருமணத்திற்குப்பின் வரும் வாழ்வு.

பெர்னாட்ஷா


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences